I dowiedzieli się, że nagi – Valery Kharitonov

W 1998 roku artysta maluje obraz „I dowiedzieli się, że są nadzy”, gdzie próbują odtworzyć psychologiczną integralność przodków ludzkości, ich niepodzielną istotę. Instynktownie-zmysłowe, emocjonalno-intelektualne światy

Liturgia – Valery Kharitonov

Gdy tylko kościół chrześcijański z zamkniętej, tajnej wspólnoty przekształcił się w oficjalną, wpływową organizację, święte święto świątyni, ołtarz, natychmiast zniknęło z oczu niewtajemniczonych za ikonostasem.

Droga – Valery Kharitonov

Jeśli manifestacja Obrazu jest uważana za podobieństwo Boga, reprezentujące ją jako proces, to ekspresjonistyczne tworzywo V. Kharitonova jest absolutnie uzasadnione z punktu widzenia teologii. Szeroko