Droga – Valery Kharitonov

Droga   Valery Kharitonov

Jeśli manifestacja Obrazu jest uważana za podobieństwo Boga, reprezentujące ją jako proces, to ekspresjonistyczne tworzywo V. Kharitonova jest absolutnie uzasadnione z punktu widzenia teologii. Szeroko stosując efekt “złuszczenia” konturu, który doprowadził do perfekcji, artysta pokazuje dynamikę i złożoność asymilacji twarzy Boga z jednym, kilkoma, a czasem całym rojem ludzkich osobowości… Osoby na obrazach Kharitonova powstają nie z powodu zewnętrznych motywów, ale “według najgłębszych zadań własna istota. “

Awe of the High World wyraża się w strachu przed rozlaniem przynajmniej kropli błyszczącego wodospadu światów, pędzącego przez panoramę duchowej wizji. Ulubionym ruchem kompozycyjnym jest para rąk rozwiedzionych na różne końce płótna… Ikonograficznie, ręce Kharitona odpowiadają symbolowi Ręki z prawym stłoczeniem w nim.

W każdym razie malarz wszędzie dąży do obiektywizacji nieuchwytnego stworzenia Ciała Chrystusa.