Zwiastowanie – Simon Vouet

Na początku XVII wieku we Francji utworzono sztukę dworską, której zadaniem stała się dekoracja środowiska pałaców królewskich, ceremonia życia dworu i kultu religijnego. Stylistyka europejskiego