Ołtarzowe obrazy – Giovanni Battista Tiepolo

Chociaż, jak już wspomniano, Tepolo był uważany głównie za mistrza fresku, wiele znakomitych obrazów ołtarzowych należy do niego. Stworzył swój pierwszy obraz ołtarzowy dla weneckiego

Bellerophon na Pegazie – Giovanni Battista Tiepolo

Bardzo często w swoich freskach Tepolo przedstawiał postacie bohaterów zaczerpnięte ze starożytnych mitów. Ponadto napisał ogromną liczbę obrazów przedstawiających sceny starożytnego świata. Intensywność tę tłumaczy

Niosąc Krzyż – Giovanni Battista Tiepolo

Po ukrzyżowaniu Jezusa żołnierze włożyli na Niego ciężki krzyż i zaprowadzili go na frontowe miejsce zwane Kalwarią. Po drodze chwycili Szymona z Cyreny, który wracał