Armenia – Martiros Sergeevich Saryan

Radość życia, harmonijna jedność człowieka z naturą, jego piękno, nieskończoność – główna treść, podstawa kreatywności Saryan. „Armenia” to święto, święto narodowe. Jakby cała republika, jej