Promenada – Henri Rousseau

Promenada   Henri Rousseau

Kreatywność Rousseau dała początek wielu mitom. Jedna z nich polega na tym, że artysta pisał “na kaprys” szybko, zwłaszcza nie myśląc o tym, co wychodzi z jego ręki i dlaczego. Ale datowanie wielu jego obrazów samo w sobie obala ten mit.

Czasami praca nad dziełem była rozciągnięta na lata pełna wątpliwości i niezadowolenia z samego siebie. Kiedy Rousseau mówił o “ciężkiej pracy”, nie powiedziano tego ze względu na słowo dowcipu. Wielbiciel jego malarstwa R. Delone opisał to dzieło w następujący sposób: “Zaczął dzień wcześnie rano.

Wciągnął bluzkę roboczą, którą rozstawił dopiero późno w nocy, robiąc krótką przerwę w środku dnia, by ugotować jedzenie.