Pocałunek – Fedor Moller

Dzieło należy do pierwszego włoskiego okresu malarza. Naśladując swojego nauczyciela K. P. Bryullova, Moller entuzjastycznie zaczął pisać sceny rodzajowe „z życia popularnego”. W 1840 r.