Pocałunek – Fedor Moller

Pocałunek   Fedor Moller

Dzieło należy do pierwszego włoskiego okresu malarza. Naśladując swojego nauczyciela K. P. Bryullova, Moller entuzjastycznie zaczął pisać sceny rodzajowe “z życia popularnego”. W 1840 r. Ukończył obraz “Pocałunek”. Wzorem malarza była jego ukochana, włoska Amalia Lavagnini.

Podstawą kompozycji jest tradycja akademicka. Już pod koniec XVIII wieku na zajęciach zapisano wizerunki “pary młodej” lub po prostu “wątki dwóch twarzy” jako obowiązkowy program.

Moller zwrócił się do podobnej historii, ale wybrał Włochów, którzy byli bohaterami jego pracy. Celowo powiększył figurę, koncentrując się na przekazywaniu wyrazu twarzy i uczuć bohaterów, na samej akcji – porywczym pocałunku. Niepohamowane uczucia, pasja i strach – to wszystko elementy estetyki romantyzmu.

Z pracy “Kiss” zaczęła się głośna sława F. A. Moller.

Za tę pracę otrzymał tytuł Akademika Malarstwa IAH. Oryginał został zakupiony przez cesarza Mikołaja I dla osobistych komnat żony w Pałacu Zimowym. Bezprecedensowy sukces widza i tłumaczenie w 1841 r. Obrazu w druku przyczyniły się do jego powszechnej popularyzacji.

Przez całe życie Moller wielokrotnie powtarzał obraz. Kopia THG jest opcją powtarzania.