Autoportret z Kamelią Paula Moderzon-Becker

Na początku 1907 roku Paula Moderzo-Becker ponownie udała się do Paryża, gdzie kontynuowała intensywną pracę, doskonaląc swój styl i technikę malowania. Często bywała w Luwrze