Bound Slave (Rzeźba) – Michelangelo Buonarroti

Rzeźba Michelangelo Buonarroti “Bound Slave”. Wysokość rzeźby wynosi 229 cm, marmur. W drugiej dekadzie XVI wieku głównym tematem pracy Michała Anioła jest wyrażenie idei nierozwiązywalnego

David – Michelangelo Buonarroti

Rzeźba Michała Anioła “Dawid”. Wysokość rzeźby to 547 cm, marmur. W 1501 r. Michał Anioł wrócił do Florencji. Tutaj śmiało podejmuje się egzekucji kolosalnego posągu

Ofiara Noego – Michelangelo Buanarrotti

Michelangelo Buanorroti w ostatnim roku swojej pracy w kaplicy napisał wspaniały fresk “Ofiara Noego”. Obrazy tego stworzenia przekazują widzowi żałosne tragiczne notatki wszystkiego, co się