Perseus i Andromeda – Anton Raphael Mengs

Anton Raphael Mengs jest największym niemieckim przedstawicielem neoklasycyzmu, ruchu, który pojawił się w Europie w drugiej połowie XVIII wieku i opierał się na bezwarunkowym czczeniu

Marquise de Llano – Anton Raphael Mengs

Niemiecki artysta Anton Raphael Mengs wkroczył do historii sztuki jako teoretyk neoklasycyzmu. Jego praca była związana z tym kierunkiem. Mengs wypowiedział się na temat estetycznych

Adoracja pasterzy – Anton Raphael Mengs

Płótno „Adoracja pasterzy” napisane przez Mengesa w Rzymie specjalnie dla hiszpańskiej kolekcji. W tej pracy, która jest ważna dla zrozumienia pracy artysty, widać wyraźnie wpływ