Moja żona i ja – Quentin Mussys

Quentin Mussys the Elder jest jednym z najbardziej znanych mistrzów północnego renesansu. Jego prace rozwijały się w czasie, gdy wpływ włoskiego renesansu stawał się coraz

Quentin Mussys – Zmieniony z żoną

Ten słynny obraz był wielokrotnie kopiowany i powtarzany przez cały XVI wiek. Pokazując otwarcie powrót do tradycji malarstwa holenderskiego, Mussis odtwarza kompozycję i analityczną precyzję

Mary With The Baby – Quentin Mussys

Obrazy Maysysa na temat religijny były wysoko cenione w życiu artysty. Najprawdopodobniej obrazy liryczne, pozbawione pewnej części sentymentalizmu, przemawiały do ​​współczesnych. Wzruszający impuls, z jakim