Wrak statku arktycznego – Caspar David Friedrich

Większość krajobrazów Friedricha ma symboliczne podteksty. Z reguły artysta przetwarza materiał źródłowy w taki sposób, że gotowa scena wygląda nierealnie. Jednak w niektórych przypadkach Frederick

Life Steps – Caspar David Friedrich

Ten pamiętny i bardzo niepokojący obraz, którego drugą nazwą jest “Pięć Wieków”, przedstawia róg wybrzeża Pomorza, niedaleko Greifswaldu. Takie kamieniste plaże były ulubionym miejscem spacerów

Zimowy krajobraz – Caspar David Friedrich

Fryderyk wysłał ten obraz między innymi na wystawę w Weimarze pod koniec 1811 roku. Ma podwójną pracę pod tym samym nazwiskiem, która przedstawia kulawego młodego

Krzyż w górach – Caspar David Friedrich

To zdjęcie przyniosło Friedrichowi pierwszych wielbicieli i pierwszych krytyków. Właściciel zamku w Czeczenii w Republice Czeskiej zamówił go u artysty, więc później otrzymała nazwę “ołtarz

Wąwóz – Caspar David Friedrich

Fryderyk po raz pierwszy zobaczył góry, będąc dość młodym w 1810 roku. Od tego czasu stały się częstym motywem jego krajobrazów, symbolem wyżyn wiedzy i