Portret architekta – Paweł Fedotow

Ten portret przyszedł do Muzeum Rosyjskiego z dawnego Muzeum Strażników Życia w Fińskim Pułku, który był kiedyś ofiarowany przez jednego z oficerów. Nazwa obrazu, jak

Portret E. G. Flugi – Pavel Fedotov

Stopniowo roślina i nowy, a nie armia, spotykają się. Fedotov zaprzyjaźnił się z rodziną Flugovów, którzy mieszkali bardzo blisko niego, na piętnastej linii Wyspy Wasiljewskiej,

Spacer – Pavel Fedotov

“Spacer” został napisany w Moskwie, kiedy Fedotow otrzymał urlop, po raz pierwszy od trzech lat służby. W rzeczywistości nie jest to wcale spacer, ale rodzinny

Portret N. P. Zhdanovich za clavyshyn

To najważniejszy portret twórczości P. A. Fedotova. Podobnie jak w innych pracach, artysta łączy portret i zadanie gatunkowe. Odtwarza szczegółowo środowisko, w którym przebywa model,

Śniadanie arystokraty – Paweł Fedotow

Wielki mistrz, którego pędzel i spojrzenie skupiały się na takich rzeczach, które ukazują różnorodność kolorów życia, zauważonych chwil, których fabuła stanowiła podstawę jego wesołych i

Portret M. M. Rodivanovsky – Pavel Fedotov

Rozszerzając krąg przyjaciół, Fedotow był nieopłacalny i polegał przede wszystkim na okolicznościach, które nabrały kształtu. Jego krąg komunikacji był głównie domowy, codzienny w przyrodzie, randki