Akwedukt w pobliżu Rzymu – Thomas Cole

Aqueduct to przewód wodny do dostarczania wody do osiedli, systemów nawadniających i wodnych znajdujących się nad ich źródłami. Akwedukt w węższym znaczeniu nazywany jest częścią

Zamek na górze – Thomas Cole

Zamek jest budynkiem, który łączy zadania fortyfikacji mieszkalnych i obronnych. W najbardziej powszechnym znaczeniu tego słowa – ufortyfikowany dom pana feudalnego w średniowiecznej Europie. Duża

Ruiny Koloseum – Thomas Cole

Koloseum lub amfiteatr flawiuński to amfiteatr, jedna z największych aren, zabytek architektury starożytnego Rzymu. Budowę prowadzono przez 8 lat, w 72 – 80 lat jako

Okres rozkwitu imperium – Thomas Cole

Sztuka klasyczna – sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, czas ich rozkwitu, a także sztuka renesansu i klasycyzmu, która bezpośrednio opierała się na starożytnych tradycjach.

Upadek Cesarstwa Rzymskiego – Thomas Cole

Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego jest jednym z problemów w historiografii późnej starożytności, która opiera się na badaniu przyczyn eliminacji władzy cesarzy zachodniorzymskich. Jej badania wywodzą