Upadek Cesarstwa Rzymskiego – Thomas Cole

Upadek Cesarstwa Rzymskiego   Thomas Cole

Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego jest jednym z problemów w historiografii późnej starożytności, która opiera się na badaniu przyczyn eliminacji władzy cesarzy zachodniorzymskich. Jej badania wywodzą się z pracy angielskiego historyka Edwarda Gibbona “Historia upadku i upadku Cesarstwa Rzymskiego”.

Imperium zachodnie zostało podważone od wewnątrz przez ruch niewolników i okrężnic, a poza nim nieustannie nękane były najazdy barbarzyńców, co doprowadziło do jego upadku. Rzym został zajęty przez Wizygotów w 410 r., A 4 września 476 r. Niemiecki przywódca Odoacer zmusił ostatniego cesarza rzymskiego Zachodu, Romulusa Augusta, do zrzeczenia się tronu. Tak zakończyła się wielowiekowa reguła Rzymu.

Ten temat nie dał odpocząć wielu artystom, jest bardzo obrazowo wyświetlany na tym obrazie.