Popiersie A. Ya, Italinsky – Zygmunt Talberg

Rzeźbiarz Galberg cieszył się szczególnym szacunkiem w rzymskim środowisku artystycznym. Za swoje głębokie zainteresowanie zabytkami sztuki starożytnej nazywał się „Rosjanin Winckelmann”. W okresie włoskim dużo