Port Market – Emanuel de Witte

Emanuel de Witte – jeden z niewielu holenderskich artystów, którym udało się zachować wysoką godność sztuki w latach, gdy malarstwo holenderskie w ogóle potulnie poddało

Wnętrze kościoła – Emanuel de Witte

Wielopłaszczyznowy talent Ema-nuela de Witt przejawiał się w różnych obszarach jego pracy. Artysta malował obrazy na scenach mitologicznych i codziennych, krajobrazach, portretach, ale największą sławę