Maria z dzieckiem na tronie – Antonio Vivarini

Został otrzymany z dziedzictwa hrabiego Janosa Palffy'ego z jego pałacu Pozhonsky w 1912 roku. Pomimo niezaprzeczalnej wartości artystycznej tego obrazu, nie udało się jeszcze zidentyfikować