Maria Magdalena – Libera da Verona

„Maria Magdalena” jest charakterem Nowego Testamentu, wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa, chrześcijańskim świętym, mirrorem, który zgodnie z tekstem Ewangelii podążał za Chrystusem, był obecny na ukrzyżowaniu