Ołtarz – Jan Van Eyck

W romańskiej bazylice na tronie Maria siedzi z Dzieckiem, trzymając wstążkę z napisem ” Dicite a me , quia mitis sum and humilis carde „.