Polowanie na dzika – P. Vallati

Nietrudno zgadnąć, że nasi odlegli przodkowie, prymitywni ludzie od dawna zajmowali się wyłącznie gromadzeniem i polowaniem, byli ograniczeni i musieli zadowolić się tym, co dała