Usurer and Death – Willem de Porter

Usurer and Death   Willem de Porter

Przez długi czas wierzono, że zdjęcie pochodzi z pióra Van den Eckhout. Autorstwo Willema de Portera zostało wkrótce zidentyfikowane, co potwierdziło wiele analogii. Dobrym przykładem jest obraz “próżność marności”, w którym śmierć na obrazie szkieletu jest dla kobiety, pokazując jej lustro.

Podobnie jak “Vanitas”, znajdujący się wcześniej w Londynie, który przedstawia lustro i czaszkę, która pokazuje kobiecie starca.

Alegoryczna treść obrazu nie ulega inności interpretacji. Wszystkie typowe cechy tego barokowego podgatunku są obecne: zebrane klejnoty, niedbale ułożone w stos, drogie przybory – charakteryzują temat ludzkiego dążenia do gromadzenia ziemskich bogactw; postać lichwiarza uosabia grzech skąpstwa, chciwości; samo zjawisko Śmierci sprawia, że ​​przypomina się próżność wszelkich wysiłków na rzecz zdobycia bogactwa na ziemi, podporządkowuje cały obraz motywowi próżności i powinna przemienić widza w myślenie o prawdziwych wartościach życia duchowego. W przeciwieństwie do martwej natury z czaszką, nieznanym malarzem, to zdjęcie nie jest objawieniem, wszystkie przedstawione elementy są bardzo typowe dla stylu.

Artysta wielokrotnie zwracał się do tego rodzaju alegorycznych tematów: oprócz wspomnianych wyżej kompozycji, takie jak Stara kobieta ważąca złoto, Alegoria w Galerii Narodowej, Martwa natura w Muzeum Księcia Antona Ulricha, Pogarda dla bogactwa w Muzeum Sztuk Pięknych, obrazy w Muzeum Sztuki i inne.

“Usurer and death” odnosi się zarówno do późnego okresu artysty, jak i większości powyższych prac. Udział namalowany w XIX wieku, obraz miał trudny los. Aby być w Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych w 1927 r., Obraz został wykupiony w Ostafyevo w Hadze i różnych katedrach, co jest dość ironiczne dla obrazu w gatunku Vanitas.