Trzy Brides – Ian Torop

Bohaterowie obrazu Toropa Trzy panny młode z rękami podobnymi do łodyg roślin przypominają postacie tradycyjnego teatru lalek na wyspie Jawa. Tradycja marionetek sięga co najmniej

Song of Time – Jan Torop

Pod koniec lat 80. XIX wieku kolor obrazów Toropa staje się ciemniejszy, co odzwierciedla entuzjazm Symbolistów do przedstawiania ciemnych stron ludzkiej egzystencji, odrzucenia materializmu i