W kołysce – Nikołaj Aleksandrowicz Tarkow

Dzisiejsza wyrafinowana publiczność wyraźnie rozumie miejsce Tarkow w kulturze rosyjskiej i europejskiej początku XX wieku: brakuje mu wykształcenia ogólnego, szkoły artystycznej. Jego kompozycje są czasami