Portret pani Richard Yates – Gilbert Stewart

Gilbert Stewart jest artystą, który był na czele tworzenia narodowej amerykańskiej szkoły malarstwa. Studiował w Anglii, uczęszczał do warsztatu B. Westa, ale wraz z rozpoczęciem