Zwiastowanie – Matthias Stomer

Mattias Stomer był jednym z tych zwanych „Caravaggians”, czyli wyznawcą włoskiego artysty Michelangelo Merisi da Caravaggia, Holender mógł zobaczyć jego obraz podczas pobytu w Neapolu.