Sharper with Ace of Diamonds – Georges de La Tour

Sharper with Ace of Diamonds   Georges de La Tour

Georges de La Tour – jeden z najwybitniejszych mistrzów realistycznego malarstwa XVII wieku. Po okresie zapomnienia jego dzieło odzyskało uznanie w XX wieku. Artysta urodził się w rodzinie piekarza.

W młodości był patronowany przez szlachetnego dziadka i pisarza A. de Rambervilliera. La Tour dość wcześnie zaczął prowadzić energiczną działalność komercyjną.

W 1617 ożenił się i osiadł w Luneville. Artysta przeszedł przez okropności wojny trzydziestoletniej: plagę, głód, pożary, z których jedna zabiła wiele jego dzieł napisanych dla mieszkańców Luneville. Dzieło La Tury rozwinęło się pod wpływem Caravaggia, artysta zwrócił się do tradycji późnej sztuki gotyckiej Lothing.

Najbardziej oczywistą cechą kreatywności La Tura była atrakcyjność codziennych scen, ludzi.

Artysta stworzył tragiczne obrazy, które powodują współczucie, wewnętrzne intensywne odbicie. Obraz “Sharpie” nie jest typowy dla artysty. Autorstwo La Tour jest czasami kwestionowane przez ekspertów, niemniej jest to prawdopodobnie najpopularniejsza praca mistrza.