Historia Amora i Psyche – Jacopo del Cellio

Jacopo del Sellio, artysta pracujący w stylu Botticellego, napisał dwa panele opowiadające historię miłosną Psyche i Kupidyna. Tutaj widzimy pierwszą część tego mitu. Willa po