Do wojny – Konstantin Apollonovich Savitsky

Pokaz dramatycznych wydarzeń z życia chłopskiego, tworzenie wielkich epickich obrazów, emocjonalne natężenie scen wyróżnia praca Savitsky'ego, mistrza złożonych wielopostaciowych kompozycji. Ważną rolę w realistycznej orientacji

Spotkanie ikony – Konstantin Savitsky

Jedno z najważniejszych dzieł artysty. W latach 1880-1890. odbywał liczne podróże po Rosji w poszukiwaniu działek z życia wioski, przedstawiał życie i zwyczaje chłopów. Obraz