Kierowca Valya – Vera Repka

Przez cały czas istniały różne ideały kobiet. W pewnym momencie artyści chwalili wspaniałe kobiece formy, aw innym wspaniałe piękno smukłych wielkich dam. Obraz „Kierowca Valya”