Live Bridge – Franz Rubo

„Pierwsze strzały za panowania cesarza Aleksandra Pawłowicza miały być słyszane na Kaukazie… W 1805 r. Nastąpiła inwazja hord perskich. Wojska rosyjskie stanowiły zaledwie 8 000