Rosyjski Stsevola – V. I. Demuth-Malinovsky

Rosyjski Stsevola   V. I. Demuth Malinovsky

Rzeźbiarz przedstawił wyczyn nieznanego chłopa, według legendy, który został schwytany przez Francuzów podczas wojny 1812 roku. Bohater odznaczał się bogatyrową sylwetką i dlatego postanowiono podjąć służbę we francuskiej armii, a jako znak, że należy do cesarza Napoleona, nakładają na niego pieczęć z początkowym “N”. Chłop, nie chcąc służyć wrogom Ojczyzny, odciął mu rękę toporem.

Taka odwaga wzbudziła szacunek nawet wroga, a on został uwolniony. Rzeźbiarz porównuje czyn tego rosyjskiego chłopa z wyczynem starożytnego rzymskiego faceta Muciusa Scotoli, który w 508 r. Poświęcił swoją rękę dla zbawienia ojczyzny.

Zgodnie z normami klasycyzmu, autor uszlachetnia wygląd bohatera: jego rysy są poprawne, jego wyraz jest spokojny, jego ciało jest harmonijnie złożone. Tylko krzyż na szyi wskazuje, że nie jest to starożytny wojownik, ale rosyjski bohater.