Portret papieża Innocentego X – Diego Velasqueza

Portret papieża Innocentego X   Diego Velasqueza

Obraz hiszpańskiego malarza Diego Velázqueza “Portret papieża Innocentego X”. Rozmiar portretu 140 x 119 cm, olej na płótnie. Innocenty X, papież od 1644 roku.

Innocenty X założył papieską tiarę w wieku 72 lat, w tych zaawansowanych latach był pod nieograniczonym wpływem wdowy po bracie, Olimpii Maldaccini, która w Rzymie nazywała się papissa za jego oczami. Główne zadanie jego rządów, Innocentego X, rozważało zarabianie pieniędzy wszelkimi środkami. Wymuszenie i przestępczość kurii rzymskiej osiągnęły ekstremalny stopień.

Ogromny dochód Watykanu i Innocentego X, w szczególności, przyniósł “Największy Jubileusz Światowy” w 1650 r., Na który papież zaprosił cały świat ze specjalnym bykiem obiecującym rozgrzeszenie. Pisząc portret papieża Innocentego X, Velasquez stworzył niezwykle śmiały obraz szczerości.

Nic więc dziwnego, biorąc pod uwagę prace artysty, Innocent X wykrzyknął: “To prawda!”. Ten portret papieża stał się najsłynniejszym obrazem Velazqueza poza Hiszpanią, w Rzymie włoscy i zagraniczni mistrzowie malarstwa skopiowali portret bez końca.