Śmierć Adonisa – Sebastiano del Piombo

Będąc uczniem Giovanniego Belliniego i będąc pod wpływem Giorgione, Sebastiano del Piombo odebrał im miękkość form i liryczny nastrój, wprowadzając je do swoich obrazów. Ale