Martwa natura – Christopher Paudiss

Christopher Paudiss pracował w Niemczech w połowie XVII wieku, w epoce głębokiego kryzysu gospodarczego, politycznego i kulturowego, którego doświadczył ten kraj, i był jednym z