Pani i pan Edmund Pillsbury – Philip Perlstein

Pani i pan Edmund Pillsbury   Philip Perlstein

W pani i p. Edmundie Pillsbury Philipa Perlsteina widzimy kolejny portret rodzinny, choć ten portret nie będzie nazywany portretem – to opowieść o statusie społecznym, wieku i postaciach pani i pana Pillsbury oraz o związku między nimi. Odbiór z lustrem jest bardzo interesujący – otwarta i przyjazna twarz kobiety, odbita w lustrze, nadaje jej podejrzaną i zupełnie niemiłą naturę.

W lustrze wygląda starsza i mądrzejsza. Jednak wytrwałe, uważne spojrzenie jej małżonka zdradza w nim osobę zrzędliwą i niezadowoloną z życia. Takie oryginalne rozwiązanie kompozycyjne można uznać za znalezisko artysty.