Święty Wywiad – Starszy Palma

W latach 1510-1520 Palma Starsza była jednym z najsłynniejszych mistrzów Wenecji. Na jego twórczość wpływ miały prace J. Belliniego. Od lat 15-tych opanował techniki malarskie