Odpoczynek – Ilya Repin

Odpoczynek   Ilya Repin

Portrety ich bliskich Repin stworzył całe swoje życie. Szczególnie często artysta pisał swoją pierwszą żonę, Verę i dzieci. Kilka razy Repin pozował swojego brata Wasilija, profesjonalnie zaangażowanego w muzykę.

Większość z tych portretów jest wykonywana w dowolny sposób, ale w dziedzictwie malarza i surowych dzieł tego gatunku. Dotarło do nas około tuzina autoportretów Repina. Razem stanowią rodzaj “kroniki” życia artysty.