Trójca – Emil Nolde

Emil Nolde, choć był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego ekspresjonizmu, był członkiem stowarzyszeń „Bridge”, „Blue Rider”, ale pozostał samotnym artystą, który wyróżniał się spośród grup