Etiuda leśna. Autoportret – Ignacy Niwiński

Wśród kilkudziesięciu prac graficznych wykonanych przez I. I. Nivinsky'ego przez całe życie można wyróżnić akwafortę „Etiuda leśna”, przedstawiająca cechy wybitnego rytownika. Mając duże doświadczenie w