W Rosji. Dusza ludzi – Michaił Nesterow

Pomysł autora na napisanie obrazu „W Rosji” powstał 10 lat wcześniej i początkowo nazywał się „chrześcijanami”. Artysta zastanawia się nad losem narodu rosyjskiego i losem