Święty Antoni – Mistrz Triptych-Observano

Termin „mistrz” jest często nazywany nieznanymi artystami, szczególnie licznymi w średniowieczu i renesansie; Nazywa się je po głównych pracach, niezależnie od tego, czy ich cechy,