Portret M. V. Łomonosowa – Leonty Miropolsky

Michaił Wasiljewicz Łomonosow, jego nazwisko jest znane każdemu obywatelowi Rosji od dzieciństwa. Chłopski młodzieniec, w wieku 19 lat, przyjechał z Moskwy, by studiować w chłodzie