Marynarze w sklepie obuwniczym – Alexander Gavrilovich Denisov

Marynarze w sklepie obuwniczym   Alexander Gavrilovich Denisov

Fabuła obrazu Alexandra Denisova Marynarze w warsztacie szewskim są dość proste: dyskusja na temat naprawy obuwia jest w pokoju szewca. Podobnie jak większość wątków założyciela szkoły artysty Wenecjanowa, nie zawiera on wewnętrznego konfliktu i nie pociąga za sobą rozwoju w czasie.

Autor płótna w tradycji szkoły weneckiej zwraca szczególną uwagę na obraz prawdziwego wyglądu bohaterów obrazu, ostrożnie przekazuje otaczające je środowisko. Narzędzia szewc działają jako szczegóły mówienia, podkreślając fabułę pracy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)