Mars i Ray – Peter Rubens

Mars i Ray   Peter Rubens

Rhea Silvia – BARK, jedna z dziewic strzegących wiecznego płomienia przed posągiem Pallas Ateny w Świątyni Westy. Epizod pokazuje ją w świątyni, opierając się prośbie Marsa, ponieważ była skazana na śmierć, gdyby złamała przysięgę dziewic.

Po przydzieleniu na Marsa urodziła Romulusa i Remusa, a następnie została zabita