Lament Chrystusa – Marco Martial

Dar Elek Petrovich w 1914 r.; poprzednio był na spotkaniu Bertini w Mediolanie, a później na spotkaniu Crespi. Jak wskazują niektóre dane, Marciale od dawna