Męski portret – Andrea Mantegna

Ten portret jest jednym z najlepszych dzieł Mantegny. Smukła kompozycja pomaga uchwycić surowy wygląd postaci. Mantegna korzysta z metody rotacji na trzy czwarte modelu, zapożyczonej

Adoracja pasterzy – Andrea Mantegna

Mantegna kreatywności to w istocie pierwszy prawdziwie renesansowy mistrz w północnych Włoszech. Mantegna postrzega wydarzenia z historii chrześcijańskiej jako coś bardzo bliskiego, dlatego na jego