Lot Lota z jego córkami z Sodomy – Albrechta Dürera

Lot Lota z jego córkami z Sodomy   Albrechta Dürera

Pierwsze obrazy Dürera różnią się dobrze znaną sztywnością jego sposobu malowania. Dominują w nich graficzne, ułamkowe rysunki, czyste, zimne lokalne tony, wyraźnie oddzielone od siebie, nieco suchy sposób ostrożnego, wygładzonego pisania. 1500 jest punktem zwrotnym w twórczości Dürera.

Namiętny poszukiwacz prawdy od pierwszych twórczych kroków w sztuce, teraz dochodzi do świadomości potrzeby znalezienia tych praw, zgodnie z którymi wrażenia natury muszą być tłumaczone na artystyczne obrazy. Zewnętrzną okazją do rozpoczęcia badań było spotkanie z włoskim artystą Jacopo de Barbari, które miało miejsce w tym czasie i wywarło na nim nieodparte wrażenie, pokazując mu naukowo skonstruowany obraz ludzkiego ciała. Durer chętnie chwyta przekazane mu informacje.