Portret młodego mężczyzny – Filippino Lippi

Pod koniec XV wieku we florenckiej sztuce, równolegle z pewnym chodem stylu klasycznego, pojawia się inna, przeciwna tendencja, która charakteryzuje się powrotem do niespokojnej ekspresji

Adoracja Chrystusa Dziecka – Filippino Lippi

Hermitage Tondo ze sceniczną adoracją Dzieciątka Jezus „to znakomite dzieło Filippino Lippiego, typowy przykład sztuki szkoły medycznej. Pierwszą grupę stanowią postacie Madonny i aniołów. Wydłużone

Ukoronowanie Maryi – Fra Filippo Lippi

Niezwykle inspirowana sztuka Beato Angelico wpłynęła na jego ucznia Filippo Lippiego. Ale w przeciwieństwie do nauczyciela, aspirującego do nieba ze swoją duszą, ujrzał na ziemi